Gaudiells mål och strategi

Gaudiell är en ledande aktör bland fortbildning för professionella på svenska, finska och engelska och erbjuder inspirerande och lärorika lärandeupplevelser.

Gaudiell Education erbjuder fortbildning som är unik i sitt slag vad gäller sammankoppling av it och media, pedagogik, inspiration och motivation i arbete och språk

Gaudiell Language erbjuder unik språk- och sakgranskning i professionella och akademiska texter på engelska som samtidigt fungerar som en språkkurs och syftar till att göra den handledda fri från handledaren. Gaudiell Language strävar efter att skapa relevanta och intressanta språkkurser i allt från muntlig till skriftlig framställan, läsning och förståelse och produktion av professionell engelska, kurser som ska vara jämlikt tillgängliga och roliga för alla deltagare oavsett om du har läs- eller skrivsvårigheter, koncentrationsstörningar eller andra hinder för lärande. Gaudiell Language tillhandahåller även översättningstjänster svenska – engelska – svenska.

Gaudiells värderingar